ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοηθική

Διάλεξη
του

κυρίου Χαρίλαου Πλατανάκη,
Επίκουρου Καθηγητή Φιλοσοφίας,
Πανεπιστήμιο KOÇ, Τουρκία

με θέμα:

“Ηθικός Πλουραλισμός και Αρεταϊκή Ηθική”


Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014, ώρα 14.30

Αίθουσα Μιχελή, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου