Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης
&
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοηθική»

ΔΙΑΛΕΞΗ

των

MICHAEL AND NANNEKE REDCLIFT

King's College, University of London

Με θέμα :

“Environment, Society and Bioethics”

 

Πέμπτη 27 Μαϊου 2004

ώρα 16.00, στην αίθουσα Α3-1

του Τμήματος Κοινωνιολογίας