ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας
- Ιατρική Σχολή

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Δημόσια Υποστήριξη Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας
Μαρίας Δέσποινας Ψαρομηλίγκου

με θέμα

«Κοινωνική δικαιοσύνη και προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία
(ΑμεΑ) στα αυτόνομα αυτοκίνητα: Βιοηθικές διαστάσεις»

Εξεταστική Επιτροπή:
Βασιλική Πετούση (επόπτρια), Ευαγγελία Βαρδάκη, Κωνσταντίνος ΚουκουζέληςΠαρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 10.00

Η διαδικασία Δημόσιας Υποστήριξης θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό σύστημα τηλεδιάσκεψης
Εγγραφή παρακολούθησης / συμμετοχής:

http://ww2.fks.uoc.gr/f/a-psaromiligkou