ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Διάλεξη του

κυρίου Μιχάλη Παυλίδη,
Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας
Πανεπιστημίου Κρήτης

με θέμα:

Καταπόνηση, άγχος και καλή διαβίωση παραγωγικών ζώων και πειραματόζωων:

Ηθική διάσταση και επιστημονικά δεδομένα.


Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 17.30

Αίθουσα Σ1, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου