ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Δημόσια Υποστήριξη Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας
της μεταπτυχιακής φοιτήτριας
Νίκης Παπαδάκη

με θέμα

Βιοηθικοί προβληματισμοί γύρω από τις βιοτράπεζες
στην εποχή των δεδομένων μεγάλης κλίμακας

Εξεταστική Επιτροπή:
Σταυρούλα Τσινόρεμα (επόπτρια), Ελένη Παπαδάκη, Κώστας ΚουκουζέληςΤριτη, 10 Μαρτίου 2020, ώρα 15.00

Αίθουσα Τμήματος Φ.Κ.Σ., Σ1
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου