ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Εργαστήριο Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης, KEME

Διάλεξη του

κυρίου Δημητρίου Μαυρουδή,
Καθηγητή Παθολογικής Ογκολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης,

με θέμα:

«Προς το τέλος του δρόμου...»


Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, ώρα 18.00

Αίθουσα 7Α-04, Ιατρικής Σχολής, Βούτες Ηρακλείου, Πανεπιστήμιο Κρήτης