ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Εργαστήριο Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης, KEME

Διάλεξη του

Χρυσοβαλάντη Μαργαριτίδη,
Central European University

με θέμα:

«Ηθική, Εμπιστοσύνη και Αξιοπιστία
στα Δεδομένα Μεγάλης Κλίμακας (Big Data)»
Τρίτη, 21 Μαΐου 2019, ώρα 20.15

Αίθουσα Μιχελή, Τμήμα Φ.Κ.Σ., Πανεπιστήμιο Κρήτης