Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών,
Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Βιολογίας,
Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Βιοηθική»

ΔΙΑΛΕΞΗ

του

Philip Kitcher

John Dewey Professor of Philosophy,
University of ColumbiaΜε θέμα : «On Biomedical Myopia»

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2004,
ώρα 14:00 - 16:00, στην αίθουσα Σ1
του τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών