Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Κοινωνιολογίας

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Βιοηθική»

 

ΔΙΑΛΕΞΗ

 

Prof. Dr. Κωνσταντίνου Κανάβα,

Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Αμβούργου

Με θέμα : «Στάθμιση διακινδύνευσης για την λήψη τεχνολογικών και πολιτικών αποφάσεων: Η περίπτωση της Βιοτεχνολογίας»

Τετάρτη 12 Μαΐου 2004,
ώρα 14:00, στο Αμφιθέατρο Α'
(3ου ορόφου) του τμήματος Βιολογίας