ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΒΙΟΗΘΙΚΗ»

Δημόσια Υποστήριξη Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας
του μεταπτυχιακού φοιτητή
Ιωάννη Δρουγκάκη

με θέμα

Κριτική της αρεταϊκής θεωρίας στη Βιοηθική

Εξεταστική Επιτροπή:
Ανδρέας Λέμπεντεφ (επόπτης), Παύλος Σούρλας, Φίλιππος ΒασιλόγιαννηςΤριτη, 22 Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00

Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων Τμήματος Βιολογίας (ισόγειο),
Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλείο