ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ
σε συνεργασία με τη
Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών


Εργαστήριο Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης, KEME

10ο Επιστημονικό Συνέδριο ("Retreat")

Βιοηθικά προβλήματα
στις επιστήμες της ζωής


19-21 Οκτωβρίου 2018
Αίθουσα Συλλόγου Ξενοδόχων Ν. Ρεθύμνης,
Παπαναστασίου 3 , Ρέθυμνο

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)
(Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 18/10/2018 17:00)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77218
FAX: 28310-77222
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr