ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ
σε συνεργασία με τη
Νομική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών


Εργαστήριο Βιοηθικής Πανεπιστημίου Κρήτης, KEME


9ο Επιστημονικό Συνέδριο ("Retreat")

Βιοηθικά προβλήματα
στις επιστήμες της ζωής


21-23 Οκτωβρίου 2016
«Σπίτι του Πολιτισμού»
Παλαιά Πόλη, Ρέθυμνο

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)
(Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 21/10/2016 10:45)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο & Fax: 28310-77230
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr