ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ


6ο Επιστημονικό Συνέδριο - Summer Retreat

Βιοηθικά προβλήματα
στις επιστήμες της ζωήςΠΛΑΚΙΑΣ Ρεθύμνου,
Ξενοδοχείο Καλυψώ

24-26 Σεπτεμβρίου 2010

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)
(Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 23/09/2010 13:30)

Περιλήψεις (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77218
Fax : 28310-77230
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr