ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ


5η Ετήσια Επιστημονική Συνάντηση - Retreat

Βιοηθικά προβλήματα
στις επιστήμες της ζωήςΠΛΑΚΙΑΣ Ρεθύμνου,
Ξενοδοχείο Καλυψώ

25-27 Σεπτεμβρίου 2009

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)
(Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 22/09/2009 17:00μμ)

Περιλήψεις (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77218
Fax : 28310-77230
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr