ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
ΒΙΟΗΘΙΚΗ


4ο Επιστημονικό Συνέδριο - Retreat

Βιοηθικά προβλήματα
στις επιστήμες της ζωής
ΠΛΑΚΙΑΣ Ρεθύμνου,
Ξενοδοχείο Καλυψώ

3-5 Οκτωβρίου 2008

Πρόσκληση (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)
(Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη 30/09/2008 12:00μμ)

Περιλήψεις ομιλιών (εκτυπώσιμη μορφή / .pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230
Fax : 28310-77230
e-mail : liavavouraki@fks.uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr