ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιοηθική

2η Επιστημονική Συνάντηση - Retreat
ΠΜΣ Βιοηθικής:

Βιοηθικά προβλήματα
στις επιστήμες της ζωής
Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης
Κολυμπάρι Χανίων

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου – Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2006

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι ομιλητές σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230
Fax : 28310-77230
e-mail : liavavouraki@fks.uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr