ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών

«Κοινωνία και Βιοηθική»
Αίθουσα Α3-1
Τμήμα Κοινωνιολογίας
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο
Σάββατο, 10 Μαρτίου 2007, ώρα 10:00

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230
Fax : 28310-77241
e-mail : liavavouraki@fks.uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr