ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών

“ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών

«Κοινωνία και Βιοηθική»

Τρίτη 30 Μαρτίου 2004
αίθουσα Συγκλήτου
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Περιβάλλον, Κοινωνία & Ηθική:
Ζητήματα Διανεμητικής Δικαιοσύνης & Δικαιωμάτων

10:00-10:10 Γραφάκου, Όλγα «Παγκοσμιοποίηση και Επιπτώσεις Κλιματολογικών Αλλαγών

στην Ανθρώπινη Υγεία»

10:10-10:20 Συζήτηση

10:20-10:30 Κοντολάτη, Ελένη «Πληθυσμός και Περιβάλλον»

10:30-10:40 Συζήτηση

10:40-10:50 π. Αντωνακάκης, Εμμανουήλ «Ορθοδοξία και Οικολογικό Πρόβλημα»

10:50-11:00 Συζήτηση

11:00-11:10 Διάλειμμα

11:10-11:20 Βολακάκης, Γιάννης «Το Αντιπυρηνικό Κίνημα στη Γαλλία και Ολλανδία: Σύγκριση και Θεωρητική Προσέγγιση»

11:20-11:30 Θεοδωροπούλου, Φανή «Περιβαλλοντικά Κινήματα και Ρίσκο: Η Αξιακή Εξέλιξη των Περιβαλλοντικών Κινημάτων στις Δυτικές Κοινωνίες»

11:30-11:45 Συζήτηση

11:45-12:00 Διάλειμμα

Υγεία, Κοινωνία & Ηθική: Δομικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις

12:00-12:10 Παναγιώτου, Δημήτρης «Η Αυτονομία των Ασθενών ως Έννοια Πρωταρχικής Σημασίας για τη Σύγχρονη Βιοηθική»

12:10-12:20 Φωτόπουλος, Δήμος «Ενήμερη Συγκατάθεση – δικλείδα ασφαλείας ή άλλοθι για την έρευνα;»

12:20-12:35 Συζήτηση

12:35-12:50 Διάλειμμα

12:50-13:00 Τζωρτζίνης, «Ο Δημόσιος Χαρακτήρας του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.): Η Δυσλειτουργία και η Διακύβευσή του»

13:00-13:10 Συζήτηση

13:20-13:30 Μπιτσώρη, Μαρία «Βιολογικά Όπλα και Κοινωνία: Ηθικοί Προβληματισμοί»

13:30-13:40 Συζήτηση

13:40-13:50 Ραϊνάκης, Μαρίνος «Ο ρόλος των Συναισθημάτων, της Κοινωνίας και της Κουλτούρας στη Βιοϊατρική Ηθική»

13:50-14:00 Συζήτηση

14:00-14:10 Ιωαννίδου, Ελένη «Αντίσταση των Μικροβίων στα Αντιβιοτικά – ο ρόλος της διαφήμισης»

14:10-14:20 Συζήτηση

14:20-15:20 Διάλειμμα

Γενετική & Κοινωνία: Ο Δημόσιος Χώρος

15:20-15:30 Χαραλάμπους, Γεώργιος «Η Στάση του Κοινού απέναντι σε θέματα Βιοτεχνολογίας»

15:30-15:40 Λυμπέρη, Δήμητρα «Η αρνητική στάση απέναντι στα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα»

15:40-15:55 Συζήτηση

15:55-16:05 Σημαιάκη, Μαρία «Βιοτεχνολογία, ΜΜΕ και Κοινωνία»

16:05-16:15 Μπόκας, Αποστόλης «Η Γενετική Επιστήμη στα ΜΜΕ»

16:15-16:30 Συζήτηση

16:30-16:45 Διάλειμμα

16:45- 16:55 Παπουτσιδάκης, Βαγγέλης «Αντιλήψεις για το Έμβρυο και Προγεννητική Υγεία»

16:55- 17:05 Συζήτηση

17:05- 17:15 Κιούρκας, Δημήτρης «Η γενετικοποίηση της ομοφυλοφιλίας: κοινωνιολογικές και επιστημολογικές παραδοχές»

17:15-17:25 Συζήτηση

Συντονισμός: Κούση Μαρία