ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών

Ηθικές Θεωρίες: Από την Ηθική στη Βιοηθική
Αίθουσα Συγκλήτου
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο
Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2005, ώρα 9.30

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230
Fax : 28310-77241
e-mail : liavavouraki@fks.uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr