ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Βιολογίας

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών

“ΒΙΟΗΘΙΚΗ

Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών

«Ηθικές Θεωρίες: Από την Ηθική στη Βιοηθική»

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2004, ώρα 9.30
αίθουσα Συγκλήτου
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.30-09.50 Τζωρτζίνης Γεώργιος
Το ζήτημα της ελευθερίας στον «Λεβιάθαν» του
Τ.
Hobbes

09.50-10.10 Παναγιώτου Δημήτρης
Ηθικές διαστάσεις των θεωριών περί κοινωνικού συμβολαίου των Hobbes και Locke . Μεθοδολογικές υποδηλώσεις τους στη σύγχρονη συζήτηση της Βιοηθικής

10.10-10.30 π. Αντωνακάκης Εμμανουήλ
Η έννοια της αυτονομίας κατά τον Κάντ και την Ορθόδοξη Πατερική Θεολογία

10.30-11.00 Συζήτηση

11.00-11.20 Διάλειμμα

11.20-11.40 Κοντολάτη Ελένη
Η σχέση λόγου και ηθικής στη φιλοσοφία του Καντ

11.40-12.00 Λυμπέρη Δήμητρα
Η έννοια της αυτονομίας στην ηθική φιλοσοφία του Καντ

12.00-12.20 Ραϊνάκης Μαρίνος
Η θεωρία της κατηγορικής προσταγής του Κάντ και η σύνδεσή της με τη σύγχρονη Βιοηθική

12.20-12.50 Συζήτηση

12.50-13.10 Γραφάκου Όλγα
Ο J. S. Mill και η αρχή της ωφέλειας

13.10-13.30 Κιούρκας Δημήτρης
Ζητήματα συνέπειας,  δέοντος και ατομικής τελείωσης στον ωφελιμισμό του J. S. Mill

13.30-13.50 Παπουτσιδάκης Ευάγγελος
Η σχέση δικαιοσύνης και ωφέλειας. Κριτικές προσεγγίσεις, case studies . Μπορεί η ωφελιμιστική προσέγγιση της αρχής της δικαιοσύνης να λύσει βιοηθικά προβλήματα;

13.50-14.20 Συζήτηση

14.20-16.30 Γεύμα

16.30-16.50 Μπιτσώρη Μαρία
Η έννοια της αυτονομίας. Από τη θεμελίωση του J. S. Mill στη σύγχρονη μεθοδολογική ισχύ της στη Βιοηθική.

16.50-17.10 Φωτόπουλος Δήμος
Αυτονομία και ωφέλεια στο ηθικό σύστημα του J. S. Mill

17.10-17.30 Χαραλάμπους Γεώργιος
J . S . Mill . Περί ελευθερίας

17.30-17.50 Ιωαννίδου Ελένη
Η ευτυχία ως ηθικό κριτήριο του ιατρικού πράττειν

17.50-18.20 Συζήτηση

18.20-18.40 Διάλειμμα

18.40-19.00 Γιάννης Βολακάκης
Η έννοια της οικουμενικότητας ως μεθοδολογική αρχή στην ηθική: Κριτική θεώρηση

19.00-19.20 Μπόκας Απόστολος
Οικουμενικότητα και τοπικότητα στην ηθική θεωρία

19.20-19.40 Σημαιάκη Μαρία
Ηθική και Βιοηθική: Μεθοδολογικά ζητήματα

19.40-20.10 Συζήτηση

20.30 Δείπνο