ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βιοηθική

Κύκλος Επιστημονικών Εκδηλώσεων
Ηθική, Πολιτική, Βιοηθική

Βιοηθική και Περιβάλλον.
Προς μια ηθική της ευθύνης

Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο Ξενία,
Σοφοκλή Βενιζέλου 16, Ρέθυμνο
Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2008,
ώρα 19.00

ΑΦΙΣΑ