Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας
- Ιατρική Σχολή

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Βιοηθική»

35η Ημερίδα
Δημόσιας Υποστήριξης
Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών



Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022,  11.00πμ.

Η διαδικασία Δημόσιας Υποστήριξης θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό σύστημα τηλεδιάσκεψης
Εγγραφή παρακολούθησης / συμμετοχής: http://ww2.fks.uoc.gr/f/bioethics-35

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77242
Fax : 28310-77222
e-mail : alexantonaki@uoc.gr ή tsinorev@uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr