Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νομική Σχολή

Διιδρυματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βιοηθική

29η Ημερίδα
Δημόσιας Υποστήριξης
Διπλωματικών Μεταπτυχιακών ΕργασιώνΠέμπτη 07 Νοεμβρίου 2019, ώρα 10.00 π.μ.

Αίθουσα Σ1, τμ. Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
(Τηλε/ψη με αίθουσα Κρανίδη, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Βουτών, Ηράκλειο)

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77216
Fax : 28310-77222
e-mail : tzanouds@uoc.gr ή tsinorev@uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr