ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών
Βιοηθική

5η Ημερίδα

Δημόσιας Υποστήριξης
Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών


Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2008, ώρα 9.30 π.μ.

9.30-11.00 Video room, Τμήμα Βιολογίας, Βούτες, Ηράκλειο
11.00-14.00 Αμφιθέατρο Β, Τμήμα Βιολογίας, Βούτες, Ηράκλειο

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230
Fax : 28310-77230
e-mail :
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr