ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
Τμήμα Ιατρικής - Τμήμα Βιολογίας - Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

“ΒΙΟΗΘΙΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ

Δημόσια Υποστήριξη
Διπλωματικών Μεταπτυχιακών Εργασιών


Αίθουσα Ροτόντα Β΄ ορόφου
Τμήμα Βιολογίας, Βούτες, Ηράκλειο

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2007, ώρα 10.00

Αναλυτικά το πρόγραμμα σε εκτυπώσιμη μορφή (.pdf)

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο: 28310-77230
Fax : 28310-77230
e-mail : liavavouraki@fks.uoc.gr
Δικτυακός τόπος: http://bioethics.fks.uoc.gr