ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΜΣ Βιοηθική
Τμήμα Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών

 

ΠΜΣ Κοινωνιολογία
Τμήμα Κοινωνιολογίας

Διάλεξη

Του

Professor Herbert Gottweis

Καθηγητή Πολιτικών Επιστημών
University of Wien

Επισκέπτη Καθηγητή στο πλαίσιο ανταλλαγών ΣΩΚΡΑΤΗΣ
με θέμα

"Performing Regulation:
Comparing Stem Cell Politics in
South Korea and the United Kingdom"

Τρίτη, 11 Απριλίου 2006, ώρα 19.00 - 20:30

Ρέθυμνο: Άιθουσα Συγκλήτου
Ηράκλειο (τηλεδιάσκεψη): Αίθουσα Σεμιναρίων 2, Ιατρική Σχολή
(Κεντρικό κτίριο Ιατρικής, 1ος όροφος, πτέρυγα 9Α-13, Βούτες)

Σύντομο βιογραφικό του καθηγητή Herbert Gottweis (.pdf)